Otwarty program Aktywny Samorząd 2018 –
więcej informacji…

JEŻELI NIE ZNAJDĄ PAŃSTWO INFORMACJI PONIŻEJ TO ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU OTRZYMANIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI STARANIA SIĘ O DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO WYKONANIA BUTÓW ORTOPEDYCZNYCH LUB WYKONANIA PROTEZY KOŃCZYN TEL. 32 422 62 31

Skąd można otrzymać dofinansowanie do wykonania protezy, zakupu sprzętu medycznego lub wykoanania obuwia na miare?:

  1. NFZ – każdy pacjent posiadający ubezpiecznie zdrowotne ma możliwość skorzystania z refundacji na medyczne zaopatrznie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze , na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarza.

Limity finansowania oraz kryteria przyznawania określone są w w WYKAZIE WYROBÓW MEDYCZNYCH ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA

 

  1. PFRON

– Współpracujemy z PCPR-ami które korzystając ze środków PFRON umożliwiają pomc osobom niepełnosprawny z zakresu:

 

*zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

pacjenci korzystający z refundacji na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze mogą równierz ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie (PCPR, MOPS, OPS)jeśli cena asortymentu medycznego przekroczyła wysokość limitu refundacji NFZ.

Dofinansowania przysługują się osobom z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności na podstawie wniosku wydanego przez PCPR . Do złożonego wniosku wymagane są następujące dokumenty

–  kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

– udokumentowana kwota dochodu ( która jest brana pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku)

– kserokopia zlecenia lekarskiego na wyroby medyczne

– fakrura zakupowa

        *zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

*likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

*aktywny samorządUWAGA RUSZYŁ PROGRAM DOFINANSOWAŃ DO ZAKUPU PROTEZY KOŃCZYN – NABÓR DO KOŃCA SIERPNIA 2018 – INFORMACJE TELEFONICZNIE:

– współdziałamy w programie AKTYWNY SAMORZĄD w zakresie:

MODUŁU 1-  likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar C – zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C – zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne , tj.protezy na conajmniej III poziomie jakości, czyli takiej która wykonana jest na nowoczesnych elementach , posiadająca bardzo dobre zawieszenia leja (równierz z wykorzystaniem technologi silikonowej), która uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającymy podjęcie lub kontynuację aktywności zawodowej.

Obszar C – zadanie 4: pomc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości).

 

Aktualne terminy składania wniosku oraz limity dofinansowania wyglądają następująco:

Termin składania wniosków:

Otwarty program Aktywny Samorząd 2018 –
więcej informacji…

Szczegółowe informacje można uzyskać odwiedzjąc stronę internetową PCPR-U przypisanego dla danego miejsca zamieszkania.

 

  1. FUNDACJE – wpsółpraca z fundacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawymi.