Dofinansowanie do zakupu wyrobów medycznych

Refundacja to znakomity sposób na to, aby znacząco obniżyć poniesione koszty. Otrzymujemy zwrot części, a nawet całości kwoty. Środki finansowe wypłacane są w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS, a także PFRON. Zlecenie refundacji można uzyskać np. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz ortopedycznego.

Co podlega refundacji?
Osoby, które zastanawiają się, co podlega refundacji powinny zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565). Można tam znaleźć szczegółowe informacje na temat warunków refundacji.

O czym należy pamiętać?
NFZ musi potwierdzić prawo do refundacji. Nie każde świadczenie wydawane jest natychmiast. W niektórych przypadkach pacjent trafia do kolejki osób oczekujących. Istotne jest to, aby dany przedmiot medyczny został zakupiony we wskazanym terminie. Zlecenie/wniosek o refundację może zostać wydany wyłącznie przez uprawnionego lekarza (zarówno w ramach wizyty na NFZ, jak i prywatnej).


Uzyskanie refundacji krok po kroku
Mogłoby się wydawać, że uzyskanie refundacji nie jest proste. Wiele osób obawia się nadmiernej ilości formalności. Zupełnie niepotrzebnie, gdyż wszystko można załatwić szybko i sprawnie. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

1. Ustal termin wizyty lekarskiej
Zlecenie do refundacji może zostać wydane wyłącznie przez uprawnionego lekarza. Z tego względu w pierwszej kolejności należy umówić się na wizytę w ramach NFZ lub prywatną. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że aktualnie lekarze mający prawo do wykonywania zawodu mogą wystawiać wnioski o refundację nawet wtedy, gdy nie mają podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zlecenie musi zostać zweryfikowane przez odpowiednią instytucję.

Trzeba pamiętać, że lekarz, do którego się udamy musi być powiązany z grupą interesujących nas produktów medycznych. Dla przykładu:
– Do ortopedy zgłaszamy się w przypadku, gdy planujemy zakup stabilizatora, ortezy, wózka inwalidzkiego, balkonika.
– Do lekarza rodzinnego możemy udać się, jeśli potrzebujemy podpórki, materaca przeciwodleżynowego, poduszek pneumatycznych.
– Do lekarza specjalizującego się w rehabilitacji medycznej warto zgłosić się w przypadku zakupu zaawansowanych urządzeń multi-funkcyjnych.

2. Wybierz interesujący produkt
Po zaakceptowaniu wniosku o refundację można dokonać zakupu produktu. Ważne jest to, aby wybierać tylko spośród produktów oznaczonych kodem znajdującym się na zleceniu wydanym przez lekarza. Znalezienie odpowiedniego produktu jest niezbędne do tego, aby wypełnić dokumentacje.

Refundacji podlega wiele przedmiotów medycznych m.in. kule, ortezy, stabilizatory, wózki inwalidzkie, balkoniki, materace przeciwodleżynowe. Niektóre zlecenia wydawane są na okres bezterminowy. Istnieje również zlecenie comiesięczne (np. na cewniki).

3. Zgłoś się do NFZ
Zlecenie na zakup danego przedmiotu medycznego musi zostać zgłoszone w właściwym oddziale NFZ. Pacjent musi oddać się do ośrodka osobiście. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby upoważnić dowolną osobę do załatwienia formalności. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie w przypadku osób starszych, czy też ograniczonych ruchowo.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość zgłoszenia zlecenia do Funduszu, na terenie którego obecnie przebywa pacjent. Jest to możliwe jedynie w przypadku wyjątkowych okoliczności.

4. Zakup produkt medyczny
Zakupu refundowanego nie można dokonać w każdym miejscu. Należy wybrać punkt, który posiada podpisaną umowę z NFZ. Może być to np. apteka, czy tez sklep internetowy. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

Trzeba pamiętać, że NFZ ustala limit na zakup produktu z danej grupy. Jeśli więc wybraliśmy przedmiot o cenie przekraczającej kwotę maksymalną, to musimy pokryć różnicę z własnej kieszeni.

5. Odbierz zamówienie
Odebranie zamówionego wyrobu medycznego musi zostać potwierdzone pisemnie. Może to zrobić pacjent lub osoba upoważniona. Przed odebraniem produktu warto sprawdzić, czy jest on w pełni zgodny z zaleceniem lekarza. W ten sposób można zminimalizować ryzyko pomyłki.

Trzeba pamiętać, aby podczas odbioru zamówienia posiadać obie części zlecenia, które zostały wydane przez specjalistę. Karta zaopatrzenia będzie potrzeba w przyszłości, a więc jest ona zatrzymywana przez pacjenta.

Przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny
Może okazać się tak, że dany przedmiot medyczny nie będzie mógł być użytkowany tak długo, jak zakładano. Problem ten często pojawia się w przypadku dzieci, które po prostu rosną. Niewłaściwie dopasowane wyroby medyczne (np. ortezy) są bezużyteczne. W takiej sytuacji można zgłosić się o przedterminowe zaopatrzenie w wyrób medyczny.

Istotne jest to, aby udać się na wizytę lekarską. Specjalista może wystawić nam niezbędny dokument wraz z uzasadnieniem. Ważne jest to, aby udowodnić, że zmiany fizyczne uniemożliwiają pacjentowi dalsze korzystanie z danego wyrobu medycznego. Oczywiście zlecenie musi zostać potwierdzone przez NFZ.

Refundacja na naprawę przedmiotu medycznego
W niektórych przypadkach można otrzymać refundację na naprawę wyrobu medycznego np. obuwia ortopedycznego. Zlecenie wystawiane jest przez właściwy Oddział Funduszu. Naprawa realizowana jest zwykle przez punkt, który sprzedał dany produkt.

Należy jednak wiedzieć, że istnieje limit ceny naprawy. Można wykorzystać go w całości lub częściowo. Finansowane naprawy wyrobu ze środków publicznych jest równoznaczne z wydłużeniem okresu eksploatacji.

Dofinansowanie ze środków PFRON
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON. Jest to sporym wsparciem dla tych, którzy nie posiadają dostatecznej ilości gotówki na zakup konkretnych przedmiotów medycznych. Należy zaznaczyć, że NFZ nie udziela refundacji na każdy wyrób ortopedyczny, sprzęt rehabilitacyjny, czy też akcesoria pomocnicze.

W takiej sytuacji należy zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS). Należy jednak pamiętać, że jest to rozwiązanie dostępne wyłącznie dla tych, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Należy jednak mieć świadomość, że obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Limit uzależniony jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w przypadku, gdy średni miesięczny dochód (z ostatnich trzech miesięcy) nie przekracza:
– 65% przeciętnego wynagrodzenia (osoby samotne),
– 50% przeciętnego wynagrodzenia (na każdą osobę zamieszkującą gospodarstwo domowe).

Ile może wynosić maksymalna kwota dofinansowania?
Maksymalna kwota dofinansowania zależy od limitu. Stuprocentowy zwrot kosztów udziału własnego zwracany jest w przypadku, gdy kwota nie przekracza aktualnego limitu. Może jednak zdarzyć się tak, że kwota zakupu przedmiotu medycznego jest wyższa, niż przewiduje limit. W takiej sytuacji można uzyskać maksymalnie 150% limitu wyznaczonego przez NFZ na dany sprzęt.

To Minister Zdrowia decyduje o tym, na jakie wyroby udzielane jest dofinansowanie. Nie zawsze jest ono udzielane.

Jakie dokumenty należy posiadać?
Dofinansowanie z PCPR można uzyskać po złożeniu następujących dokumentów:
– wniosku o dofinansowanie,
– ksero orzeczenia o niepełnosprawności,
– ksero zlecenia lekarskiego,
– zaświadczenia o dochodach,
– rachunku lub faktury potwierdzającej zakup sprzętu.

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są przez cały rok, dzięki czemu odpowiedzi można spodziewać się dość szybko. W przypadku sprzętu rehabilitacyjnego należy posiadać wkład własny, który wynosi 20% wartości. Umowa z osobą składającą wniosek zawiera m.in. przeznaczenie dofinansowanie, kwotę dofinansowania, sposób przekazania środków finansowych, termin rozliczenia, sposób rozliczenia.

Dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych i technicznych
Należy wiedzieć, że wniosek o dofinansowanie można złożyć w celu likwidacji barier komunikacyjnych oraz technicznych. Mowa tutaj o wszelkich udogodnieniach, które ułatwiają życie osoby niepełnosprawnej. Poruszanie się na wózku inwalidzkim jest ograniczane licznymi barierami, przez co dostęp do informacji jest utrudniony. Swobodne przemieszczanie się również nie jest możliwe.

Likwidacja barier komunikacyjnych oraz technicznych ma na celu podniesienie komfortu codziennego życia. Oczywiście o dofinansowanie z PFRON mogą starać się jedynie ci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku osób powyżej 16 roku życia duże znaczenie ma również stopień niepełnosprawności. Rodzaj niepełnosprawności powinien zostać określony przez lekarza, jeśli nie znajduje się on w orzeczeniu.

Ile może wynosić dofinansowanie na likwidację barier komunikacyjnych i technicznych?
Na stronie Ministerstwa Zdrowia można znaleźć spis wszystkich dokumentów, które niezbędne są podczas składania wniosku o dofinansowanie barier komunikacyjnych oraz technicznych. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić nawet 95% wartości inwestycji. Należy jednak wspomnieć, że nie może być ona wyższa niż 15-krotność miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli w danym roku liczba wniosków o dofinansowanie na omawiany cel jest wysoka, to maksymalna wartość ulega obniżeniu. Najczęściej wymagany jest 40% wkład własny.

Dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych
Bariery architektoniczne mogą znajdować się w budynku zamieszkałym przez osobę niepełnosprawną lub w najbliższej okolicy. Uniemożliwiają one przemieszczanie się osoby ograniczonej ruchowo. Należy zaznaczyć, że likwidacja barier architektonicznych jest możliwa jedynie po uzyskaniu zgody właściciela budynku.

Osoba niepełnosprawna musi być również zameldowana w miejscu, gdzie zostaną wdrożone zmiany konstrukcyjne. Wniosek należy złożyć w PCPR. W tym przypadku lista niezbędnych dokumentów jest dłuższa (można znaleźć ją na stronie Ministerstwa Zdrowia).

Ile może wynosić dofinansowanie na usunięcie barier architektonicznych?
Wysokość dofinansowania na usunięcie barier architektonicznych może pokryć do 95% wartości przedsięwzięcia. Kwota nie może być wyższa niż 15-krotność miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia.

Dokładna kwota zależy od zakresu prac. Ważne jest to, aby pamiętać, że środki wydane przed podpisaniem umowy nie są zwracane.

 

Close Menu
×

Koszyk

Zostaw swój numer telefonu

Chętnie pomożemy i doradzimy. Zostaw nam swój numer telefonu – Oddzwonimy