W Centrum Medycznym Relax-Med do pracy z pacjentem neurologicznym wykorzystuję się techniki PNF, a także inne elementy z koncepcji Bobath takie jak reedukację chodu, naukę codziennych czynności życiowych. W pracy z osobą po udarze ważne jest obopólne zaangażowanie pacjenta i terapeuty. Zarówna terapeuta jak i pacjent muszą wykazywać duże zaangażowanie w proces fizjoterapeutyczny, ale i cierpliwość w dążeniu do celu.

W naszej placówce to pacjent wyznacza cele, a fizjoterapeuta pomaga i zachęca do ich osiągnięcia.

PACJENT PO INCYDENCIE NEUROLOGICZNYM POTRZEBUJĘ WSPARCIA, JEDNAK TO ON SAM MUSI POKONAĆ SŁABOŚCI
I DĄŻYĆ DO NIEMOŻLIWEGO.