Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

CEL :

Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego do leczenia procesu chorobowego.
 
KOMU PRZYSŁUGUJE ?
  •  dorośli z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  •  dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, których przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej

 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA :
Do 80% kosztów tego sprzętu 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :
  •  Ciągły , przez cały rok
Przykładowe produkty: dofinansowanie do sprzetu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do materaca,

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.