Problemy z naderwanymi, uszkodzonymi mięśniami, a także z bolącymi, piekącymi lub źle pracującymi mięśniami leczy się poprzez zestawy ćwiczeń pracy na tkankach miękkich. Poza znanymi masażami relaksacyjnymi, masażami klasycznymi czy masażami sportowymi stosuję się różne techniki pracy z powięzią, praca na tkankach miękkich, mięśni głębokich. Dla prawidłowej pracy wykorzystuję się techniki Poizometrycznej Relaksacji Mięśni, Zwrotności Antagonistów, oraz inne techniki agonistyczne.

MIĘŚNIE UTRZYMUJĄ CAŁE CIAŁO CZŁOWIEKA,
BEZ ICH PRAWIDŁOWEJ PRACY NIGDY NIE WYKONAMY PRAWIDŁOWO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ,
A NIERÓWNOMIERNE NAPIĘCIE PRZYCZYNI
SIĘ DO WIELU KONTUZJI I PRZECIĄŻEŃ.