„Aktywny Samorząd” w 2024 roku dofinansowanie do skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

  • Maksymalna kwota dofinansowania: 8.250 zł
  • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi (w 2023 roku było 25% udziału własnego)
  • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
  • Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
  • Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną

Termin przyjmowania wniosków SOW

Także w tym roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego, który realizuje program na terenie samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od 1 marca 2024.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

Jak założyć Profil zaufany  – kliknij aby pobrać prezentację

Oferta skuterów inwalidzkich o napędzie elektrycznym

W naszym sklepie internetowym oferujemy szeroki wybór skuterów inwalidzkich z napędem elektrycznym. Skuter inwalidzki elektryczny to urządzenie, które porusza się dzięki napędowi elektrycznemu zasilanemu z akumulatora. Taki skuter zapewnia niezwykły komfort i ułatwia przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym i seniorom.

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.