Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

CEL :

Przyznawane na podstawie zleceń Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze.
 
 
KOMU PRZYSŁUGUJE :
  • dorośli z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, których przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza: 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej
 
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA :
 
do 150% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ na danym zleceniu 
 
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :
  •  ciągły , przez cały rok

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot prowadzący reklamę: Relax-Med Sp. z o.o.
Producent: Zakład Elektromechaniczny ERHEM Hończak i Wspólnicy Sp.J.
Produkt: DAFO Extra Long

Przykładowe produkty: dofinansowanie do butów ortopedycznych, dofinasowanie do protezy, dofinansowanie do wózka inwalidzkiego,dofinansowanie do ortezy, 

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.