Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

CEL :
Przyznawane na podstawie zleceń
Narodowego Funduszu Zdrowia na
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub
środki pomocnicze.
KOMU PRZYSŁUGUJE ?
– dorośli z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
których przeciętny miesięczny dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:
50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ?

do 150% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ na danym zleceniu

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :

ciągły , przez cały rok

 

 

 

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.