Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

CEL :
Możliwość zwiększenia
samodzielności i niezależności
życiowej, poprawę warunków pracy i
nauki, poprawę jakości komunikacji i
społecznego funkcjonowania.
 
KOMU PRZYSŁUGUJE ?
– osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
– dzieci do lat l6 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osoby, które mają trudności w poruszaniu się jeżeli są właścicielami lub
użytkownikami wieczystym nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela
lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują ( dot. barier
architektonicznych
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA :
Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :
– przez cały rok
– 1 raz w roku
– nie częściej niż raz na 3 lata
 
 
 
 
 

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.