Jak zakupić przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny z dofinansowaniem PFRON?

World Health Day

Dofinansowanie przyznawane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pozwala na zakupienie wyrobów medycznych w niższych cenach. Kto może je uzyskać? Jak wygląda proces przyznawania dofinansowania?

Na czym polega dofinansowanie PFRON?

Celem dofinansowania przyznawanego przez PFRON jest przekazanie pomocy finansowej przy kupnie wyrobów medycznych jak przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny osobom z niepełnosprawnościami.

Rodzaje przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych wraz z limitami ich dofinansowania, na które można uzyskać środki od PFRON, znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wysokość dofinansowania PFRON wynosi:

  • Do 100% udziału własnego w limicie ceny określonym przez NFZ,
  • Do 150% limitu określonego przez NFZ i wymaganego udziału własnego przy kupnie wyrobu – dotyczy sytuacji, gdy cena wyrobu przewyższa ustalony limit.

W przypadku sprzętu rehabilitacyjnego wysokość dofinansowania stanowi do 80% jego kosztów, natomiast maksymalnie do pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może uzyskać dofinansowanie PFRON?

Aby skorzystać z dofinansowania przyznawanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, konieczne jest spełnienie poniższych wymogów:

  1. Posiadanie dokumentu, który stwierdza niepełnosprawność, na przykład orzeczenia o niepełnosprawności.
  2. Kryterium dochodowe, w przypadku którego uwzględnia się średnie miesięczne dochody netto liczone za kwartał, który następuje przed miesiącem wnioskowania o dofinansowanie.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby, których średni miesięczny dochód nie przekracza:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia – dotyczy osób pozostających we wspólnych gospodarstwach domowych,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia – dotyczy osób mieszkających samodzielnie.
  1. Otrzymanie refundacji z NFZ po uzyskaniu zlecenia na wyroby medyczne od uprawnionego lekarza, na przykład lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak skorzystać z dofinansowania PFRON?

Osoby, które chciałby otrzymać dofinansowanie PFRON, muszą w pierwszej kolejności udać do sklepu medycznego, gdzie należy przedstawić zlecenie na wyroby medyczne otrzymane od lekarza.

Po wyborze odpowiedniego wyrobu medycznego sklep przygotowuje fakturę proforma. Z fakturą, wnioskiem o dofinansowanie oraz załącznikami należy udać się do lokalnego oddziału PCPR, MOPS lub MOPR.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania należy udać się do oddziału, by podpisać umowę.

Z podpisaną umową należy następnie pójść do sklepu medycznego. Należy także opłacić swój udział własny, którego wysokość znajduje się w umowie.

Sklep medyczny po otrzymaniu należności od klienta oraz płatności z PFRON rozpoczyna realizację zamówienia i przekazuje wyrób medyczny do klienta.

Czas przekazania wyrobu zależny jest od jego rodzaju. Większość wyrobów gotowych można otrzymać od razu po przekazaniu płatności przez PFRON, natomiast w przypadku wyrobów na zamówienie należy zaczekać, aż zostaną one wykonane.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.