Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

CEL :

Możliwość zwiększenia
samodzielności i niezależności
życiowej, poprawę warunków pracy
oraz nauki, poprawę jakości komunikacji
społecznego funkcjonowania
 
KOMU PRZYSŁUGUJE ?
  • osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  • dzieci do lat l6 z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osoby, które mają trudności w poruszaniu się jeżeli są właścicielami lubużytkownikami wieczystym nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują ( dot. barier architektonicznych)
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA :
Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :
  •  przez cały rok
  • nie częściej niż raz na 3 lata
Przykładowe produkty: dofinasowanie do łóżka elektrycznego, dofinansowanie do podnośnika , dofinansowanie do schodołazu

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.