Nowe kody wyrobów medycznych dla osób chorych na cukrzycę tabelka

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu obejmujące refundację NFZ dla diabetyków

  • Dla zestawów infuzyjnych stosowanych w osobistych pompach insulinowych, wprowadzona została nowa refundacja w wysokości 75 zł za sztukę w przypadku zestawów działających nie mniej niż 7 dni. Udział własny pacjentów pozostaje taki sam, jak w przypadku zestawów działających do 3 dni, czyli 0% dla kobiet w ciąży i osób poniżej 26 roku życia, oraz 30% dla osób, które przekroczyły 26 rok życia.
  • Liczba zbiorników na insulinę przeznaczonych do użytku w osobistych pompach insulinowych została podniesiona do 10 sztuk miesięcznie (dotychczas przysługiwało 5 zbiorników). Kwota dofinansowania pozostaje na poziomie 9 złotych za sztukę, przy niezmienionym poziomie odpłatności wynoszącym 30%.
  • Od 1 stycznia 2024 roku, transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM-RT), który wymaga wymiany rzadziej niż co 3 miesiące (w przeciwieństwie do poprzedniej wymaganej częstotliwości raz na rok), podlega tym samym warunkom finansowym. Limit finansowania pozostaje na poziomie 970 zł, a udział własny pacjenta wynosi nadal 30%, tak jak to było ustalone dla wymiany raz na rok.
  • W odniesieniu do systemów monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (rtCGM) dla pacjentów do 26 roku życia, zrezygnowano z wymogu korzystania z pompy insulinowej.
  • W przypadku systemu FreeStyle Libre jedyną nową zmianą jest obniżenie poziomu odpłatności dla pacjentów niewidomych do 20%.
  • Od stycznia 2024 roku wszystkie kobiety w ciąży z cukrzycą mają dostęp do systemów ciągłego monitorowania glikemii. To rozszerzenie dostępu różni się od dotychczasowej sytuacji, gdyż wcześniej tylko kobiety ciężarne wymagające podawania insuliny miały możliwość korzystania z tych systemów.
  • Również zostaną uwzględnione rzadkie schorzenia takie jak hiperinsulinizm i glikogenoza w ramach refundacji systemów monitorowania glikemii.

Tabelka przedstawiająca szczegółową refundację na produkty dla diabetyków

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.