Zmiany w wyrobach medycznych od 1 stycznia 2023 roku – AKTUALIZACJA 2024

Aktualizacja: zmiany w refundacji NFZ wyrobów medycznych od 1 stycznia 2024 roku

1. Wyroby chłonne (pieluchomajtki, majtki chłonne, podkłady higieniczne, pieluchy anatomiczne, wkładki urologiczne)

2. Wyroby i sprzęt stomijny (worki stomijne, płytki stomijne, worki do zbiórki moczu, zestawy do irygacji, kosmetyki)

3. Cewniki

4. Produkty dla diabetyków

5. Buty ortopedyczne i wkładki

6. Proteza kończyny górnej

7. Proteza kończyny dolnej

8. Wózki inwalidzkie, poduszki i materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, kule, pionizatory, balkoniki, laski białe dla niewidomych

9. Gorsety i ortezy ortopedyczne tułowia lub szyi

Zmiany w wyrobach medycznych od 1 stycznia 2023 roku

Ministerstwo Zdrowia wydało nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, które dotyczy zmian w wykazie wyrobów medycznych na 2023 rok. Jakie zmiany w wyrobach medycznych zaczną obowiązywać od 1 stycznia?

Wyroby chłonne

Zastosowano limity zależnie od kategorii wyrobów oraz posiadanej przez nie chłonności.

  • Dla wyrobów o minimalnej chłonności 450 g limit to 1 zł,
  • Dla majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1000 g limit to 1,7 zł,
  • Dla pieluchomajtek i pieluch anatomicznych o minimalnej chłonności 1400 g limit to 1,7 zł,
  • Dla majtek chłonnych o minimalnej chłonności 1400 g limit to 2,3 zł,
  • Dla pieluchomajtek o minimalnej chłonności 2500 g limit to 2,3 zł.

Systemy do ciągłego monitorowania glikemii
Kolejne zmiany w wyrobach medycznych odnoszą się do systemów używanych w ciągłym monitorowaniu glikemii, aby dopasować przepisy do wyrobów, które obecne są na rynku.

Zastosowano inny podział refundacji zależnie od częstotliwości wymiany czujników.

Poszerzono refundację o nowych pacjentów – powyżej 26 roku życia z cukrzycą typu 1 oraz cukrzycą typu 3, którzy wymagają intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii. Limit wynosi 510 zł na miesiąc z 30% udziałem pacjenta.

Zastosowano ograniczenie refundacji pasków, co ma związek z rodzajem używanego CGM-RT.

W refundacji znalazł się również system wszczepialny, który przeznaczony jest do wymiany co 6 miesięcy.

Systemy do monitorowania glikemii flash

W przypadku systemów do monitorowania glikemii flash, czyli FGM wprowadzono możliwość refundacji dla kobiet w ciąży i osób niewidomych.

Dodatkowo zastosowano nową kategorię refundacji w przypadku pacjentów, których cukrzyca wymaga intensywnej insulinoterapii. Wyznaczono kryteria, na podstawie których kontynuowane jest zlecenie.

Wózki inwalidzkie

Refundacja wózków inwalidzkich podstawowych została podzielona i zastosowano osobne limity 650 zł i 1700 zł z osobnymi wskazaniami – trwałą dysfunkcją ograniczającą chodzenie samodzielne dla lp. 127 oraz trwałą dysfunkcją uniemożliwiającą chodzenie samodzielne dla lp. 127A.

Również wyodrębniono limity dla różnych typów wózków specjalistycznych dla dorosłych i dla dzieci, w tym dla wózków elektrycznych.

Pionizatory

Zwiększono limit refundacji do 3000 zł.

Chodziki i rollery

Zastosowano osobne limity dla chodzików i rollerów.

Zestawy infuzyjne do pompy insulinowej

Możliwa będzie refundacja modułów stosowanych do pomp bezdrenowych. Dodatkowo zastosowano nowe wskazanie do refundacji – cukrzycę typu 3.

Zbiorniki na insulinę

Refundacja zbiorników na insulinę do pompy insulinowej osobistej została poszerzona o osoby z cukrzycą typu 3.

Worki i płytki stomijne

Podniesiono limity w przypadku tych wyrobów medycznych dla wszystkich pacjentów bez konieczności dopłaty. Limity mają wynosić do 450 zł w przypadku kolostomii, ileostomii oraz innych stomii i przetok, a także do 530 zł dla urostomii.

Zmiany od 2023 roku umożliwiają też refundację akcesoriów wspomagających i uszczelniających. Limit refundacji wynosi do 120 zł przy udziale pacjenta na poziomie 20%.

Zmiana dotyczy także sposobu zaopatrzenia. Zamiast wypisywania liczby sztuk zastosowane będzie zlecenie ryczałtu.

Dodatkowo w przypadku osób po wyłonieniu stomii, które realizują pierwsze zlecenie, zastosowano podwójny limit na podstawowe produkty stomijne.

Wyroby płaskodziane

Poszerzono zasady refundacji wyrobów płaskodzianych produkowanych seryjnie oraz na miarę. W kategorii wyrobów seryjnych dodano nieelastyczną odzież uciskową typu wrap. Podwyższono również liczbę wyrobów podlegających refundacji do 2 sztuk na 6 miesięcy.

Rurki tracheostomijne z zapasowym wkładem

Refundacja będzie dostępna dla 3 sztuk rurek tracheostomijnych z zapasowym wkładem na 6 miesięcy. Refundacji podlegać będą także rurki silikonowe w liczbie 1 sztuki na 6 miesięcy.

Soczewki okularowe

Przy wadach wzroku przy korekcji sferą od ± 6,25 dioptrii oraz z cylindrem od 0,00 dioptrii, a także ze sferą do ± 6,00 dioptrii oraz z cylindrem od ± 2,25 dioptrii zwiększono limity. Refundacja obejmuje też soczewki pryzmatyczne do 100 zł. Udział pacjenta dorosłego w limicie został zmniejszony do 10%.

Lupy

Zwiększono limit do 200 zł.

Okulary lornetkowe do bliży i dali, monookulary, okulary lupowe

Podniesiono limity na te wyroby.

Aparaty słuchowe

Podwyższone zostały limity w przypadku osób do 26 roku życia na aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne do 3000 zł za sztukę. Dla osób powyżej tego wieku limit zwiększono na 1500 zł za sztukę. Przy aparatach na przewodnictwo kostne podwyższono limit do 3000 zł.

Systemy wspomagające słyszenie

Zmniejszono udział pacjentów z 50% na 30%.

Cewniki hydrofilowe

Zostało zmniejszone współpłacenie w przypadku osób dorosłych i wynosić będzie ono 20%.

Worki do zbiórki moczu dla pacjentów z nefrostomią

Refundacja od 2023 roku obejmuje worki do zbiórki moczu dla pacjentów z nefrostomią na poziomie 6,5 zł za 1 sztukę albo worków urostomijnych na poziomie 16 zł za 1 sztukę.

Paski do worków do zbiórki moczu i pasy mocująco-ochronne

Możliwa jest refundacja pasków do worków używanych przy zbiórce moczu w liczbie 2 sztuk (zestaw) na 6 miesięcy oraz pasków mocująco-ochronnych w liczbie 1 sztuki na 6 miesięcy.

Aparaty CPAP

Wydzielono refundację aparatów CPAP do leczenia bezdechu sennego od masek do aparatów – wprowadzono dla nich osobną częstotliwość wymiany co 6 miesięcy.

Nebulizatory i inhalatory

Rozdzielone zostały refundacje nebulizatorów oraz głowic do inhalatorów membranowych, inhalatorów membranowych od pneumatycznych. Zastosowano inne limity i częstotliwość wymiany.

Sprzęt do fizjoterapii układu oddechowego

W przypadku urządzeń do drenażu, wytwarzających zmienne lub podwyższone ciśnienie wydechowe, zastosowano limit do 450 zł.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.