Refundacja protezy kończyn – jak uzyskać ją w 2023?

Aktualizacja na rok 2024

Od 1 stycznia 2024 zmieniają się zasady refundacji NFZ do protez kończyn dolnych, przeczytaj tutaj: Refundacja NFZ 2024 protezy kończyny dolnej – stopy, podudzia, uda, stawu biodrowego

Protezy kończyn dolnych i górnych pozwalają na prowadzenie normalnego życia. Zakup tego typu wyrobu medycznego może być jednak związany z bardzo wysokim wydatkiem. Właśnie dlatego warto wtedy zdecydować się na skorzystanie z refundacji, by zredukować ten koszt. Jak uzyskać refundację na protezę kończyn w 2023 roku?

Dofinansowanie do protezy kończyn – na czym polega?

Dofinansowanie, inaczej refundacja pozwala na pokrycie części kosztów związanych z zakupem protezy. Możliwa jest wtedy refundacja protezy kończyny dolnej oraz górnej.

W przypadku protezy ręki refundacji podlegają protezy z elementami mechanicznymi precyzyjnymi, także z zawieszeniem kikuta w technologii silikonowej. Również w określonych przypadkach jest możliwe dofinansowanie do zakupu protez wyposażonych w elementy bioelektryczne, kombinowane.

Natomiast wtedy, gdy chodzi o protezę nogi, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na protezę z nowoczesnymi elementami jak staw kolanowym, stopa, która ma bardzo dobre zawieszenie w leju, również z wykorzystaniem elementów silikonowych. W określonych przypadkach można również skorzystać z dofinansowania do protez z elementami cyfrowo sterowanymi, lejami wielowarstwowymi, a także z lekkimi elementami nośnymi.

Dofinansowanie do protez kończyn – kto je oferuje?

W Polsce refundacja protez kończyn jest możliwa w przypadku różnych instytucji, dlatego też dużo będzie zależało od tego, do jakiej z nich zgłosi się osoba pragnąca otrzymać takie wsparcie.

Refundacja możliwa jest między innymi przez:

  • NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku programu „Aktywny Samorząd”.

W zależności od wybranego rodzaju dofinansowania będzie również możliwe uzyskanie różnych kwot na zakup protezy kończyny.

Kto może skorzystać z refundacji protez w 2023 roku?

Otrzymanie dofinansowania na kupno protezy jest możliwe u wielu osób, u których doszło do amputacji kończyny.

W przypadku dofinansowania z NFZ konieczne jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz otrzymanie odpowiedniego zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne od lekarza specjalisty.

Żeby uzyskać dofinansowanie z MOPS czy PCPR, trzeba będzie posiadać odpowiednie dochody.

Otrzymanie dofinansowania na protezę kończyny w 2023 roku jest możliwe w przypadku PFRON dla osób, które:

  • Mają stopień niepełnosprawności,
  • Uzyskały opinię eksperta PRFON w zakresie stabilności procesu chorobowego,
  • Pracują lub mają możliwość uzyskania zdolności do pracy na skutek otrzymania protezy kończyny.

Warto wskazać, że warunki związane z uzyskaniem protezy kończyny będą zmieniały się zależnie od tego, do jakiego organu się zwrócimy, dlatego też należy sprawdzić je dokładnie pod tym względem.

Jak uzyskać refundację na protezę kończyn w 2023?

Zobacz, jak uzyskać refundację na protezę kończyn w 2023 roku na różne rodzaje protez!

Dofinansowanie protezy kończyny z NFZ
Aby otrzymać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia, jaki warunki należy spełnić?

Przede wszystkim trzeba będzie udać się do lekarza specjalisty jak chirurg, ortopeda albo lekarz rehabilitacji medycznej, aby uzyskać od niego zlecenie na zaopatrzenie medyczne pozwalające na wykupienie protezy. Trzeba potem udać się do wybranej firmy wykonującej protezy, gdzie można zrealizować zlecenie.

Dofinansowanie protezy kończyny z MOPS, PCPR
W tym przypadku trzeba będzie złożyć wniosek w swoim miejscu zamieszkania oraz dodać do niego dokumenty, w tym orzeczenie o niepełnosprawności, fakturę z firmy ortopedycznej, kopię wniosku z NFZ oraz zaświadczenie o dochodach.

Otrzymanie dofinansowania będzie możliwe jedynie w przypadku osób o określonych dochodach – zależnie od aktualnych progów.

Dofinansowanie protezy kończyny z PFRON
W tym przypadku warunki dotyczą głównie orzeczonej niepełnosprawności oraz posiadania częściowej niezdolności do pracy. Trzeba być też osobą w wieku aktywności zawodowej albo aktywną zawodowo.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.