Jak uzyskać dofinansowanie MOPS / PCPR / PFRON ? 2022

Jeśli środki ortopedyczne zostały już odebrane, a udział własny jest już zapłacony, Pacjent może starać się o zwrot zapłaconej kwoty w PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), MOPS (Ośrodek Pomocy Społecznej) lub w PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty w odpowiedniej instytucji:

  1. Kserokopię zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ podbitą przez realizatora (np. sklep medyczny)
  2. Oryginał faktury na odebrany już wyrób medyczny:
    – Faktura musi być imienna, na Pacjenta na którego jest wystawiony wniosek
    – Faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ
  3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
  4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  5. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)

Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON/MOPS/PCPR wynosi:

100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany wyrób medyczny na zlecenie
150% kwoty dopłaty i limitu ( nie wszystkie PCPRy i MOPSy dopłacają 150% do sumy dopłaty i limitu – niektóre zwracają jedynie dopłatę i dodają kwotę stanowiącą do 150% limitu jaki został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Zdrowia)

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez NFZ

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie do 60% wartości sprzętu. O dotacje można ubiegać się na zakup różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, m.in. mat do hydromasażu, sprzętu do ćwiczeń,  koncentratorów tlenu, wyposażenia toalet dla osób niepełnosprawnych oraz innych produktów rehabilitacyjnych.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć te same dokumenty, ale potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z rekomendacją zakupu tego urządzenia rehabilitacyjnego a nie zlecenie NFZ na urządzenia ortopedyczne i urządzenia wspomagające.

Po przyznaniu dotacji należy podpisać umowy, dokonać zakupów i przedłożyć faktury/rachunki VAT w celu przelania środków na konto sprzedającego.

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych

To kolejna forma dofinansowania, która pozwala ubiegać się o dofinansowanie do 80% wartości Twojego sprzętu. Możesz ubiegać się o dofinansowanie, takie jak zakup łóżek rehabilitacyjnych, podnośników transportowych i kąpielowych, podnośników kąpielowych, szyn samochodowych i innego specjalnego sprzętu ułatwiającego komunikację z osobami niepełnosprawnymi.

Aby otrzymać tego typu dofinansowanie należy złożyć te same dokumenty, ale potrzebne będzie zaświadczenie od lekarza specjalisty z rekomendacją zakupu tego urządzenia rehabilitacyjnego a nie zlecenie NFZ na urządzenia ortopedyczne i urządzenia wspomagające.

Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

Zachęcamy do kontaktu, chętnie ci pomożemy. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 530-432-289 lub na chacie.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.