Dofinansowanie do protezy kończyny dolnej – zmiany od 1 stycznia 2024 roku

22 czerwca 2023 roku został sporządzony projekt Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. O planowanych zmianach w refundacji pisaliśmy tutaj: Zmiany w refundacji wyrobów medycznych. Za co zapłaci NFZ?

W tym artykule skupimy się na analizie planowanych reform dotyczących refundacji protez kończyn oraz jakie zmiany widoczne są w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Poniżej przedstawiamy zmiany zawarte w tym dokumencie:

 1.  Zmiana kodów wyrobów medycznych (lp.)

Zlecenie na wyroby medyczne wydawane na zamówienie po amputacji, w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie kończyn dolnych (m.in. stopy, podudzia, uda) otrzymuje się od lekarza specjalisty, na zleceniu powinien widnieć odpowiedni kod NFZ.

Protezy kończyn dolnych podzielone są na cztery grupy: A, B, C oraz D. Każda grupa posiada swoją nazwę wyrobu medycznego oraz kod refundacji. Przykładowe planowane zmiany w kodach refundacji:

B.008 – proteza ostateczna modularna podudzia. Po wejściu w życie projektu kod refundacji zostanie podzielony w zależności od poziomu mobilności:

 • B.03.01 – proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1-2
 • B.03.02 – proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2-3
 • B.03.03 – proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3-4

C.014 – proteza ostateczna modularna w obrębie uda. Po wejściu w życie projektu kod refundacji zostanie podzielony w zależności od poziomu mobilności:

 • C.03.01 – proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 1-2
 • C.03.02 – proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 2-3
 • C.03.03 – proteza ostateczna modularna w obrębie uda przy mobilności na poziomie 3-4
 1.  Zmiana limitu finansowania ze środków publicznych

Zmiany limitów protez kończyn dolnych zostały określone w oparciu o dane rynkowe. W przypadku osób z niepełnosprawnością jeszcze nie wiadomo, czy będzie możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania z PFRON-u, tak jak jest to dotychczas.

Jeżeli cena wyrobu medycznego jest niższa niż limit finansowania ze środków publicznych, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy jest liczona od tej ceny. Przykładowe zmiany kwot w refundacji protez kończyn dolnych:

 • Proteza tymczasowa podudzia: 4.000 – 6.000 zł (dotychczas 900 zł)
 • Proteza ostateczna modularna podudzia: 5.000 – 15.000 zł (dotychczas 4.500 zł)
 • Proteza tymczasowa w obrębie uda: 5.000 – 10.000 zł (dotychczas 1.600 zł)
 • Proteza ostateczna modularna w obrębie uda: 9.000 – 30.000 zł (dotychczas 5.500 zł)

Projekt zakłada, że nowe przepisy w formie rozporządzenia zaczną obowiązywać dokładnie od 1 stycznia 2024 roku. Po podpisaniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia poinformujemy Państwa.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane produkty medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.