Dofinansowanie do protezy kończyny dolnej – zmiany od 1 stycznia 2024 roku

Od nowego roku, czyli od 1 stycznia 2024, zaszły istotne zmiany dotyczące dofinansowania sprzętu ortopedycznego, w tym protez nóg.

W najnowszym Rozporządzeniu wprowadzono szereg nowości, które wcześniej nie były brane pod uwagę w kontekście refundacji. Wprowadzono wyższe kwoty dofinansowania dla niektórych urządzeń medycznych. Przykładowo, limit refundacji na protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda wzrósł z z 5.000 zł do 15.000 zł.

Grupa A - wyroby medyczne w obrębie stopy

Kwota dofinansowania do protezowej wkładki do buta uzupełniającej stopę wzrosła z 200 zł do 300 zł. Nowym elementem jest wprowadzenie refundacji na wkładkę uzupełniającą wspomagającą propulsję, dla której ustalono limit refundacji na poziomie 600 zł.

Od 1 stycznia 2024 roku, limit refundacji na protezę uzupełniającą stopę znacząco wzrósł, przechodząc z kwoty 600 zł do aż 8.000 zł.

Refundacja protezy ostatecznej dla stawu skokowego z kikutem oporowym teraz różni się w zależności od stopnia mobilności pacjenta:

a) Poziom 1 lub 2 z wkładką: limit refundacji wzrósł z 1.800 zł do 4.000 zł

b) Poziom 2 lub 3 z stopą: limit refundacji wzrósł z 1.800 zł do 7.500 zł

c) Poziom 3 lub 4 z stopą: limit refundacji wzrósł z 1.800 zł do 10.000 zł

W przypadku naprawy protezy ostatecznej dla stawu skokowego z kikutem oporowym, limit refundacji ustalono w następujący sposób:

a) Poziom 1 lub 2 z wkładką: limit refundacji wzrósł z 540 zł do 1.300 zł

b) Poziom 2 lub 3 z stopą: limit refundacji wzrósł z 540 zł do 2.500 zł

c) Poziom 3 lub 4 z stopą: limit refundacji wzrósł z 540 zł do 3.300 zł

Grupa B - protezy kończyn dolnych w obrębie podudzia

Refundacja dla protezy tymczasowej podudzia jest teraz różnicowana na podstawie poziomu mobilności pacjenta:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 900 zł do 4.000 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 900 zł do 6.000 zł

Od stycznia proteza ostateczna skorupowa podudzia będzie objęta wyższą refundacją. Limit refundacji dla tego typu protezy wzrósł z 1.800 zł do 5.500 zł, natomiast w przypadku jej naprawy limit zwiększył się z 540 zł do 1.800 zł.

Refundacja protezy ostatecznej modularnej podudzia została podzielona i dostosowana do różnych poziomów mobilności pacjenta:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 3.500 zł do 5.000 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 3.500 zł do 7.000 zł

c) Poziom 3 lub 4 od 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 3.500 zł do 10.000 zł

d) Poziom 3 lub 4 do 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 3.500 zł do 15.000 zł

W przypadku naprawy protezy ostatecznej modularnej podudzia, limit refundacji jest ustalony w następujący sposób:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 1.050 zł do 1.600 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 1.050 zł do 2.300 zł

c) Poziom 3 lub 4 od 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 1.050 zł do 3.300 zł

d) Poziom 3 lub 4 do 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 1.050 zł do 5.000 zł

Limit refundacji na wymianę leja w protezie tymczasowej podudzia wzrósł z pierwotnych 500 zł do obecnych 2.000 zł. W przypadku protezy ostatecznej, limit ten zwiększył się z 1.500 zł do 2.500 zł.

Limit refundacji na protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie podudzia wzrósł z 1.800 zł do 7.000 zł. W przypadku naprawy tego typu protezy, limit zwiększył się z 540 zł do 1.800 zł.

NOWOŚĆ! Została wprowadzona refundacja na wymianę linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia. Limit refundacji na ten cel wyniesie 1.500 zł.

Grupa C - protezy kończyn dolnych w obrębie uda

Refundacja protezy tymczasowej uda jest teraz różnicowana w zależności od poziomu mobilności pacjenta:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 1.600 zł do 5.000 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 1.600 zł do 8.000 zł

c) Poziom 3 lub 4 od 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 1.600 zł do 8.000 zł

d) Poziom 3 lub 4 do 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 1.600 zł do 10.000 zł

Limit refundacji na protezę ostateczną skorupową uda wzrósł z 3.000 zł do 5.500 zł, a w przypadku jej naprawy zwiększył się z 900 zł do 1.800 zł.

Refundacja dla protezy ostatecznej modularnej uda została dostosowana i teraz jest różnicowana w zależności od poziomu mobilności pacjenta:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 5.500 zł do 9.000 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 5.500 zł do 14.000 zł

c) Poziom 3 lub 4 od 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 5.500 zł do 20.000 zł

d) Poziom 3 lub 4 do 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 5.500 zł do 30.000 zł

W przypadku naprawy protezy ostatecznej modularnej uda, limit refundacji jest ustalony w następujący sposób:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 1.650 zł do 3.000 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 1.650 zł do 4.600 zł

c) Poziom 3 lub 4 od 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 1.650 zł do 6.600 zł

d) Poziom 3 lub 4 do 18 r.ż.: limit refundacji wzrósł z 1.650 zł do 10.000 zł

Limit refundacji na protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda został znacznie zwiększony, z 5.000 zł do 15.000 zł. W przypadku naprawy tego typu wyrobu, limit wzrósł z 1.500 zł do 5.000 zł.

Limit refundacji na wymianę leja w protezie tymczasowej uda wzrósł z 500 zł do 2.000 zł. Natomiast w przypadku protezy ostatecznej uda, limit ten zwiększył się z 2.000 zł do 3.500 zł.

NOWOŚĆ! Została wprowadzona refundacja na wymianę linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej uda, z ustalonym limitem refundacji wynoszącym 2.500 zł.

Grupa D - protezy kończyn dolnych w stawie biodrowym

Refundacja protezy ostatecznej modularnej stosowanej po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub przy krótkim kikucie została podzielona i dostosowana do różnych poziomów mobilności pacjenta:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 7.500 zł do 14.000 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 7.500 zł do 30.000 zł

c) Poziom 3 lub 4: limit refundacji wzrósł z 7.500 zł do 35.000 zł

W przypadku naprawy protezy ostatecznej modularnej po wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem, limit refundacji jest ustalony w następujący sposób:

a) Poziom 1 lub 2: limit refundacji wzrósł z 2.250 zł do 4.600 zł

b) Poziom 2 lub 3: limit refundacji wzrósł z 2.250 zł do 10.000 zł

c) Poziom 3 lub 4: limit refundacji wzrósł z 2.250 zł do 11.600 zł

Limit refundacji na wymianę kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym dla pacjentów o mobilności na poziomie 1-4 został zwiększony z 2.000 zł do 4.000 zł.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.