Aktywny samorząd

 

CEL :

 Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyeliminowaniu bądź zmniejszeniu  barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym  i w dostępie do edukacji.                                                    
 
KOMU PRZYSŁUGUJE ?
  •  dorośli z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  • dzieci do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności

 
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA :
Zgodnie z wytycznymi PFRON na bierzący rok 

 

 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW :
  • 01.03.2020- 31.08.2022r
Przykładowe produkty: dofinansowanie do oprzyrządowania samochodu dla niepełnosprawnych,dofinansowanie do wózka elektrycznego, dofinansowanie do protezy, dofinansowanie do skutera