Program Aktywny Samorząd 2024

Także w tym roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od 1 marca 2024.

W 2024 roku PFRON przewiduje kontynuację ubiegłorocznych warunków dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd, z korzystnym zmniejszeniem do 10% wysokości udziału własnego zadania C5 (z 25%).

Fundusz ponownie zagwarantował wyższy budżet na realizację programu (256,5 milionów złotych, czyli o 15 milionów więcej niż w roku 2023).

Jak założyć Profil zaufany  – kliknij aby pobrać prezentację

Kwoty dofinansowania obszar A i C – likwidacja bariery transportowej oraz likwidacja barier w poruszaniu się

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Skorzystaj z formularza kontaktowego po prawej stronie, aby szybko i skutecznie się z nami skontaktować.

Dorota Kosiorowska

Telefon: 530 221 380

E-mail: dkosiorowska@relax-med.pl

Roksana Turek

Telefon: 530 432 289

E-mail: rturek@relax-med.pl

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 70.000 zł (w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 8.000 zł)
 • Udział własny: 15% ceny brutto zakupu/usługi
 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu. Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 17.600 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • Dla osób z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Zatrudnienie lub nauka potwierdzone opinią eksperta PFRON

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100 zł
 • Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • Maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  – w zakresie ręki – 13.200 zł
  – przedramienia – 28.600 zł
  – ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł
  – na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł
  – na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł
  – uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • Pomoc adresowana dla osób z stopniem niepełnosprawności
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • Z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 8.250 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi
 • Ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
 • Pomoc adresowana dla osób z stopniem niepełnosprawności
 • Wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

 • Maksymalna kwota dofinansowania: 8.250 zł
 • Udział własny: 10% ceny brutto zakupu/usługi (w 2023 roku było 25% udziału własnego)
 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
 • Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
 • Wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie

W zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł.

AKTYWNY SAMORZĄD 2023

KWOTY DOFINANSOWANIA AKTYWNY SAMORZĄD 2023 - moduł I obszar C

  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty 17.600 zł rekomendowanej przez eksperta PFRON, z możliwością zwiększenia do 27.500 zł – adresowane dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
   i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. 
   Termin realizacji wniosku co 3 lata (z możliwością pominięcia okresu realizacji w przypadku: 
   – pogorszenia stanu zdrowia 
   – zdarzeń losowych, przez które utracono przedmiot dofinansowania

  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 3.850 zł (przy czym zakup jednego akumulatora za nie więcej niż 1.100 zł) – adresowane dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
   Termin realizacji wniosku co 5 lat.

  • pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przy rekomendacji eksperta PFRON – adresowane dla osób ze stopniem niepełnosprawności:

       – proteza ręki 13.200 zł

       – proteza przedramienia 28.600 zł

      – proteza ramienia przy wyłuszczeniu w stawie barkowym 33.000 zł

      – proteza stopy lub podudzia 19.800 zł

      – proteza uda 27.500 zł

     – proteza uda (także przez staw kolanowy) 27.500 zł

     – proteza uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł

       Termin realizacji wniosku co 3 lata. 

 • Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności) – kwota dofinansowania : do 30 % z kwoty dofinansowanej na realizację protezy. Termin realizacji wniosku co 5 lat. 
 • Dofinansowanie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego – 8.250 zł – adresowane dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  Termin realizacji wniosku co 3 lata. 

KWOTY DOFINANSOWANIA AKTYWNY SAMORZĄD 2023 – moduł 1 obszar C

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu – 70.000 zł przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/ mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej  – 8.000 zł 

Szanowni Państwo konsultacji udzielamy również stacjonarnie w naszych pracowniach protetycznych i sklepach medycznych (prosimy wcześniej o umówienie się telefonicznie  na spotkanie) :

Rybnik ul. Piasta 21

Jastrzębie-Zdrój ul. 1ego Maja 8

Chorzów ul. Stefana Batorego 15

Żory ul. Męczenników Oświęcimskich 12

Ustroń ul. Szpitalna 11

Katowice ul. Warszawska 40

Bielsko-Biała ul. Wyzwolenia 18

Bielsko-Biała ul. Partyzantów 61

Zabrze ul. 3 Maja 2

Częstochowa Aleja Pokoju 44

 
 

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE :

Informacje dostępne na stronie Internetowej: 
PFRON – AKTYWNY SAMORZĄD

oraz telefonicznie udostępniane przez naszych pracowników :
 530 432 289

Chętnie pomożemy i doradzimy. Zostaw nam swój numer telefonu - Oddzwonimy

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.