Dofinansowanie ” Likwidacja barier architektonicznych ” kto może się ubiegać?

Nawiązując do poprzedniego artykułu o tym jak dostosować mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej, teraz wyjaśnimy kto i jak może uzyskać dofinansowanie z PFRON na cel likwidacji barier architektonicznych.

W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie komu przysługuje taka możliwość?

  • Osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
  •  Dzieci do lat 16 z potwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności.
  •  Osoby które mają trudności w poruszaniu się ( Jeżeli są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi lokalu lub posiadają niezbędną zgodę właściciel lokalu, mieszkania lub budynku mieszkalnego )
  • Osoby które nie uzyskały przez ostatnie 3 lata dofinansowania z środków PFRON
 W wniosku warto umieścić uzasadnienie powodu ubiegania się o dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych. Warto dodać iż dzięki tym rozwiązaniom osoba niepełnosprawna uzyska możliwość, samodzielności życiowej oraz niezależność. Poprawę pracy i nauki oraz ogólną poprawę jakości komunikowania się i codziennego funkcjonowania.
 
Gdzie należy składać wnioski i do kiedy?
Wnioski o dofinansowanie na zmiany architektoniczne z programu ” Likwidacji barier architektonicznych ” można składać w najbliższym ośrodku pomocy społecznej na razie bez ograniczeń czasowych.
 
Na ile tak na prawdę można liczyć ” dofinansowania” ?
 Wysokość dofinansowania wynosi do 95% przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 15 krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto, podparte jest to umową która wymaga koniecznych dokumentów oraz zgody właściciela nieruchomości oraz obecności osoby niepełnosprawnej lub prawnego opiekuna bądź osoby uprawnionej do reprezentowania tej osoby.

RELAX-MED  ul.Piasta 21, 44-200 Rybnik

Telefon kontaktowy :

530 432 289 

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.