Refundacja NFZ do wyrobów chłonnych

Refundacja NFZ na wyroby chłonne ma na celu pokrycie częściowej lub całkowitej kwoty zakupu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Możliwości dofinansowania

Dofinansowanie na wyroby chłonne dzielimy na dwa odrębne kody P.100 oraz P.101 posiadają taki sam okres użytkowania (raz na miesiąc) oraz identyczny zakres produktów:

 • pieluchomajtki
 • pieluchy anatomiczne
 • majtki chłonne
 • podkłady chłonne 
 • wkłady anatomiczne 

Różnią się jednak kwotą dofiansowania, wysokością udziału własnego oraz kryteriami przyzanwania. 

 

KOD

Limit finansowania

Wysokość udziału własnego

P.100

77 zł

0%

P.101

90 zł

30%

Komu przysługuje dofinansowanie? Kryteria przyznawania.

 Kod P.100 

 • osoba z chorobą nowotworową, która przebiega w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza bądź okolicy krzyżowej
 • osoba cierpiąca na przetoki nowotworowe lub popromienne
 • osoba z nietrzymaniem stolca lub kału w wyniku chorób nowotworowych bądź powikłania po leczeniu chorób nowotworowych

Kod P.101 

Osoby cierpiące na neurogenne i nieneurogenne nietrzymanie moczu lub stolca ( z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu), przy czym musi występować co najmniej jeden z poniższych kryteriów

 • głębokie upośledzenie umysłowe
 • zespoły otępienne o różnej etiologii
 • wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
 • wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca

Jak uzyskać dofinansowanie ?

Uzyskanie refundacji następuje na podstawie diagnozy lekarskiej oraz wystawienia wniosku przez osobę do tego uprawnioną.

Osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na wyroby chłonne:

 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie:

– chirurgii ogólnej
– chirurgii dziecięcej
– chirurgii onkologicznej
– onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
– onkologii i hematologii dziecięcej
– geriatrii
– ginekologii onkologicznej
– położnictwa i ginekologii
– neurologii lub neurologii dziecięcej
  urologii lub urologii dziecięcej
– medycyny rodzinnej
– pediatrii
– chorób wewnętrznych

 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego

*Pacjent otrzymuje wniosek z indywidualnym numerem zlecenia oraz określonym czasem trwania wniosku, maksymalny czas na realizacje wniosku wynosi 1 rok (12 miesięcy), jednak najdłuższy czas, na który możemy wykupić wyroby chłonne jednorazowo wynosi 6 miesięcy, a najkrótszy to miesiąc. 

Podkłady higieniczne

Wkładki anatomiczne dla pań

Pieluchomajtki dla dzieci

Specjalistyczne podpaski na noc

Wkładki urologiczne dla mężczyzn 

Pieluchomajtki dla ktywnych 

Pieluchomajtki o większej ergonomii

Chusteczki do higieny intymnej

Na stronie mogą być prezentowane wyroby medyczne. Dla bezpieczeństwa każdego z nich używaj zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.