Ile trwa Alzheimer? Etapy choroby i długość życia osób z Alzheimerem

Osoby z chorobą Alzheimera mają skróconą przewidywaną długość życia. W jakim wieku najczęściej dochodzi do zachorowań? Jak przebiega to schorzenie i ile trwa?

W jakim wieku najczęściej diagnozowany jest Alzheimer?

Alzheimer jest uznawany za chorobę ludzi starszych, ponieważ to właśnie u nich diagnozowana jest ona najczęściej.

Jest to choroba o charakterze neurodegeneracyjnym, która powoduje zmiany w strukturze mózgu i utratę jego funkcji. Wpływa ona między innymi na pamięć długotrwałą i krótkotrwałą, koncentrację, mowę oraz nastrój, prowadząc do wystąpienia objawów otępiennych.

Najczęściej choroba Alzheimera diagnozowana jest u osób w wieku powyżej 65. roku życia. W przedziale wiekowym 65-69 lat nowe przypadki dotyczą 3 osób na 1000, w wieku 70-74 lat 6 na 1000, 75-79 lat 9 na 1000, 80-84 lat 23 na 1000 i rosną w miarę postępu wieku.

Zdarza się również diagnozowanie choroby Alzheimera u osób młodszych, jednak jest to bardzo rzadkie.

Przewidywana długość życia chorych na Alzheimera

Choroba ta uznawana jest obecnie za nieuleczalną oraz za śmiertelną, ponieważ jej objawy powoli prowadzą do zgonu. Jak długo żyją chorzy na Alzheimera?

Średnia długość życia osoby z chorobą Alzheimera wynosi od 7 do 14 lat, licząc od momentu pojawienia się pierwszych objawów. Niewielu chorych przeżywa powyżej tej granicy.

Należy jednocześnie wskazać, że to, ile trwa Alzheimer, w głównej mierze zależne jest od wieku pacjenta. W przypadku osób mających 65 lat przeżywalność jest dłuższa i wynosi powyżej 8 lat, natomiast przy diagnozie w wieku 90 lat pozostały czas życia szacowany jest na około 3,5 roku.

Według statystyk przewidywana długość życia osób z chorobą Alzheimera jest dłuższa u kobiet niż u mężczyzn.

Etapy postępu choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera przebiega etapami – od momentu pojawienia się pierwszych symptomów, często niewiązanych jeszcze z tą dolegliwością, aż do etapu końcowego, gdy chory uzależniony jest od opieki innych osób.

Predemencja – pierwsze objawy przed diagnozą choroby Alzheimera
Przed zdiagnozowaniem choroby Alzheimera objawy u chorego mogą pojawiać się już 8 lat wcześniej. Najczęściej jednak nie są one wiązane z tą dolegliwością, natomiast zrzucane są na karb przepracowania, stresu, starzenia się organizmu.

O rozwijającej się chorobie Alzheimera mogą świadczyć przede wszystkim dolegliwości jak:
– Zapominanie przedmiotów,
– Zapominanie o niedawnych wydarzeniach,
– Trudności w myśleniu abstrakcyjnym,
– Mniejsza elastyczność w myśleniu,
– Zapominanie poszczególnych słów,
– Większa apatia.

Chory jest nadal cały czas w pełni sprawny i może samodzielnie wykonywać codzienne czynności.

Etap wczesny – narastające objawy choroby Alzheimera
Najczęściej na tym etapie dochodzi do zdiagnozowania choroby, ponieważ wcześniejsze symptomy ulegają zaostrzeniu i chory udaje się do lekarza.

W etapie wczesnym najczęściej pojawiają się dodatkowe objawy jak:
– Trudności w uczeniu się,
– Nasilające się problemy w zapamiętywaniu, które dotyczą głównie pamięci krótkotrwałej, a nie długotrwałej,
– Niewielkie trudności językowe, między innymi mniejszy zasób słownictwa, płynności językowej, co powoduje zubożenie języka,
– Trudności związane z czynnościami wymagającymi precyzyjnych, skoordynowanych ruchów, na przykład rysowaniem, pisaniem.

Etap umiarkowany – objawy choroby Alzheimera uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie
W umiarkowanym etapie choroby Alzheimera dochodzi już do pojawienia się poważniejszych objawów, które powodują, że chory zaczyna wymagać opieki, ponieważ postępująca dolegliwość wpływa na jego samodzielność.

Etap umiarkowany choroby Alzheimera najczęściej powoduje objawy jak:
– Trudności w codziennych czynnościach, na przykład w ubieraniu się, zachowaniu higieny, gotowaniu, zakupach,
– Pogarszające się problemy z pamięcią, które dotykają też pamięci długotrwałej,
– Problemy z rozpoznawaniem najbliższych osób,
– Problemy z nazywaniem różnych przedmiotów, czynności,
– Stopniowa utrata umiejętności pisania i czytania,
– Zmiany nastroju, szczególnie wybuchy agresji, płacz, lękliwość, złość,
– Urojenia,
– Nietrzymanie moczu.

Bardzo często dolegliwości w chorobie Alzheimera nasilają się w miarę postępu dnia, dlatego widoczne są one szczególnie w okresie wieczornym.

Etap zaawansowany – końcowe stadium choroby Alzheimera
Na tym etapie chory nie może już funkcjonować samodzielnie. Końcowe stadium choroby Alzheimera oznacza, że jest on praktycznie całkowicie zależny od opiekuna.

Na tym etapie pojawiają się symptomy jak:
– Brak mobilności – chory nie wstaje z łóżka,
– Utrata zdolności do samodzielnego spożywania pokarmów,
– Całkowita utrata zdolności do mowy lub porozumiewanie się kilkoma słowami.

Najczęściej śmierć osoby z chorobą Alzheimera następuje na skutek zapalenia płuc, infekcji, a także odwodnienia, wygłodzenia. Również mogą przyczynić się do niej upadki.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.