You are currently viewing Leczenie kręgosłupa metodą McKenziego ( MDT )

Leczenie kręgosłupa metodą McKenziego ( MDT )

Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT) – metoda stworzona przez fizjoterapeutę Robina McKenziego, przeznaczona do badania, leczenia i profilaktyki bólów kręgosłupa. Jest aktualnie najlepiej udokumentowaną metodą nieoperacyjnego czyli rehabilitacyjnego leczenia bólu kręgoslupa. Autor metody opracował program postępowania leczniczego, w którym oprócz
technik, wykonywanych przez terapeutę, ważny jest sam ruch pacjenta, ćwiczenia i autoterapia wykonywana w domu.

W ćwiczeniach dominują pozycje niskie, głównie leżące. Ruchy czynne powtarzane są wielokrotniew różnych płaszczyznach, w ściśle określonym kierunku, niepowodującym bólu. Dużą wagę przykłada się do zaleceń, które chronią kręgosłupprzed kolejnymi urazami i przeciążeniami. Metoda ta stawia bardzo duży nacisk na profilaktykę. Terapeuta przeprowadza szczegółowywywiad i badanie kliniczne.

Celem leczenia pacjentów z bólami krzyża jest:- szybka eliminacja bólu kręgosłupa i objawów neurologicznych- zmniejszenie ryzyka nawrotów zespołów bólowych kręgosłupa– ograniczenie dolegliwości w czasie następnych epizodów.
Każdy pacjent z bólem krzyża lub rwą kulszową powinien przejść cykl diagnozowania i leczeniawg McKenziego, gdyż w ten sposób ogromnie zwiększa swoją szansę na wyleczenie.Metoda ta jest w stanie uchronić pacjenta przed planowaną operacją.

Dodaj komentarz