Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci – kiedy są polecane i jakie dają rezultaty?

Rehabilitacja dzieci ma bardzo duże znaczenie dla wsparcia ich rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego. Kiedy warto zdecydować się na skorzystanie z turnusów rehabilitacyjnych przeznaczonych dla najmłodszych? Jakie efekty można dzięki nim uzyskać?

Na czym polegają turnusy rehabilitacyjne?

Turnusami rehabilitacyjnymi nazywa się rodzaj wyjazdów skoncentrowanych na rehabilitacji. Mogą korzystać z nich również dzieci, u których pojawiają się wskazania dotyczące prowadzenia procesów rehabilitacyjnych.

Tego rodzaju turnusy koncentrują się przede wszystkim na rehabilitacji z wykorzystaniem różnych technik, między innymi fizjoterapii, fizykoterapii, na przykład są to terapia manualna, neuromobilizacyjna, metoda NDT Bobath, Vojty czy terapia sensoryczna, a także innego rodzaju zajęcia, zależnie od przeznaczenia turnusu. Zazwyczaj turnusy zawierają od 2 do 3 godzin aktywnych zajęć każdego dnia.

Również w ramach turnusu znajdują się konsultacje lekarskie oraz z różnymi innymi specjalistami, na przykład pedagogami, logopedami, psychologiami.

Dodatkowo w ramach turnusu skorzystać można z noclegów, wyżywienia i atrakcji przeznaczonych dla dzieciskoncentrowanych na zabawie, zawieraniu nowych znajomości i poznawaniu świata.

Turnusy rehabilitacyjne – dla jakich dzieci są rekomendowane?

Przeznaczone dla najmłodszych turnusy rehabilitacyjne mogą sprawdzić się w wielu przypadkach, gdy pojawiają się wskazania do prowadzenia rehabilitacji.

Jako że każde dziecko wymaga indywidualnie dobranego planu terapeutycznego, jest on układany specjalnie dla niego, by w ten sposób można było osiągnąć najlepsze wyniki, zależnie od potrzeb małego pacjenta.

Wykorzystanie turnusów pozwala wówczas na osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych w przypadku dzieci doświadczających różnych dolegliwości, zarówno wrodzonych, jak i nabytych.

Najczęściej turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rekomendowane są w poniższych przypadkach:
– Niepełnosprawność – na turnus może udać się dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
– Niepełnosprawność intelektualna – dotyczy między innymi dzieci z zespołem Downa i innymi zaburzeniami i opóźnieniem w rozwoju.
– Choroby – turnusy rehabilitacyjne mogą być wykorzystane między innymi w przypadku dolegliwości neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, w razie zaburzeń rozwoju, zespołów genetycznych, cukrzycy, zespołów metabolicznych, schorzeń onkologicznych, układu oddechowego, pokarmowego, krążeniowego.
– Inne wskazania – również turnusy rehabilitacyjne dostępne są dla innych dzieci, między innymi dla wcześniaków, dzieci z niską masą urodzeniową, mających wady postawy i wady stóp.

Jakie rezultaty daje uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci?

Podczas turnusów najmłodsi mogą uzyskać szereg korzyści, dlatego mogą być one bardzo dobrym uzupełnieniem standardowej rehabilitacji. Zajęcia są wtedy prowadzone intensywniej niż na co dzień, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników. Co dają turnusy rehabilitacyjne dla dzieci?

Dzięki turnusom rehabilitacyjnym osiągnąć można szereg korzyści, do których między innymi zaliczane są:
– Zredukowanie odczuwanych dolegliwości,
– Ustabilizowanie napięcia mięśniowego,
– Lepsza równowaga i koordynacja,
– Zdobywanie prawidłowych wzorców ruchowych,
– Poprawa kondycji fizycznej,
– Rozwój kompetencji społecznych,
– Możliwość poznania nowych osób,
– Poprawa umiejętności komunikacyjnych,
– Edukacja prozdrowotna,
– Ciekawa przygoda w nowym miejscu,
– Relaks poza domem.

Należy pamiętać o tym, że do uzyskania optymalnych celów kluczowe znaczenie ma współpraca małego pacjenta, rodziców oraz zespołu terapeutycznego, wobec tego efekty mogą się różnić.

Ile kosztują turnusy rehabilitacyjne dla dzieci?

Najczęściej koszty turnusów trwających 2 tygodnie wynoszą od około 2 500 złotych do ponad 10 000 złotych.

Dostępne są dwa główne sposoby finansowania turnusów rehabilitacyjnych – samodzielne opłacenie wyjazdu albo skorzystanie z refundacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych możliwa jest refundacja przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oferuje on dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych przeznaczonych dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, przy czym konieczne jest spełnienie określonych warunków do uzyskania finansowania, między innymi otrzymanie skierowania na turnus wypełnionego przez lekarza pierwszego kontaktu albo lekarza prowadzącego, a także oświadczenie o wysokości dochodu w celu ustalenia wysokości dofinansowania.

Dokładne informacje dotyczące refundacji turnusów rehabilitacyjnych przez PFRON można znaleźć na stronie: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/rehabilitacja/turnusy-rehabilitacyjne/.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.