Aktywny Samorząd 2023 – terminy składania wniosków i możliwości dofinansowania

Chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd 2023? Zobacz, w jakim terminie należy złożyć swój wniosek i na co można otrzymać środki!

Czym jest program Aktywny Samorząd?

Aktywny Samorząd to program, który prowadzony jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu przekazanie dofinansowań dla osób z niepełnosprawnościami, aby promować ich aktywne życie w społeczeństwie. Program realizowany jest we współpracy z samorządami powiatowymi.

W 2023 roku budżet programu wynosi aż 219,68 mln złotych, co oznacza o 20 mln złotych wyższą sumę niż w roku poprzednim.

Nowością w programie Aktywny Samorząd 2023 jest również możliwość składania wniosków przez internetowy System Obsługi Wsparcia (SOW).

Kiedy można składać wnioski do programu Aktywny Samorząd 2023?

Program Aktywny Samorząd 2023 umożliwia składanie wniosków w ramach modułu I od 1 marca 2023 roku. Ostateczny termin, do którego można przekazać wnioski, mija 31 sierpnia 2023 roku.

Aneksowanie umów w przypadku kontynuacji dofinansowania możliwe jest w terminie do 28 kwietnia 2023 roku.

Jeśli doszło do niedoszacowania zapotrzebowania, wówczas można złożyć dodatkowy wniosek o środki w terminie do 4 grudnia 2023 roku.

Aktywny Samorząd 2023 – na co można uzyskać dofinansowanie?

Program Aktywny Samorząd 2023 pozwala na uzyskanie środków w ramach dwóch modułów:
– Moduł I – dofinansowanie na likwidację barier transportowych, barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, barier w poruszaniu się oraz w ramach pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej przez opiekę dla osoby zależnej.
– Moduł II – dofinansowanie dotyczy uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Jakie wyposażenie można zakupić w ramach programu Aktywny Samorząd 2023?

Moduł I programu Aktywny Samorząd 2023 umożliwia otrzymanie dofinansowania na zakup zróżnicowanego wyposażenia, które jest przydatne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie pozwala między innymi na sfinansowanie poniższych zakupów:

Wózek inwalidzki
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym, skuter inwalidzki, oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
W ramach obszaru C oraz zadania 1 program pozwala na otrzymanie środków na kupno wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie skierowane jest do osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która eliminuje możliwość stosowania wózka tradycyjnego.

Skuter inwalidzki
Możliwe jest też sfinansowanie skutera inwalidzkiego oraz oprzyrządowania elektrycznego przeznaczonego do wózka ręcznego. Środki mogą również otrzymać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub te mające znaczny stopień niepełnosprawności.

Nasza firma Relax-Med od wielu lat zapewnia pomoc w uzyskaniu dofinansowania na wózki elektryczne i skutery oraz oferuje szeroką gamę nowoczesnych modeli do wyboru. Służymy pełnym wsparciem w doborze odpowiedniego sprzętu. Więcej informacji można uzyskać na stronach: https://www.relax-med.pl/dofinansowanie-do-wozka-elektrycznego/ oraz https://www.relax-med.pl/aktywny-samorzad-dofinansowanie-skutera/.

Protezy kończyn
Dzięki programowi Aktywny Samorząd 2023 możliwe jest sfinansowanie zakupu protezy kończyny górnej albo dolnej dla osób niepełnosprawnych. Program pozwala na sfinansowanie nowoczesnych protez mających co najmniej III poziom jakości.

W Relax-Med oferujemy kompleksową obsługę w uzyskaniu dofinansowania protezy kończyny – dobieramy najlepsze protezy i służymy wsparciem w formalnościach przy finansowaniu. Dokładne informacje można znaleźć na stronie: https://www.relax-med.pl/dofinansowanie-protezy-konczyny/.

Oprzyrządowanie do samochodu
Dzięki specjalnemu oprzyrządowaniu do samochodu można zlikwidować bariery transportowe osób z niepełnosprawnościami. W ramach obszaru A oraz zadania 1 program Aktywny Samorząd 2023 umożliwia kupno i montaż odpowiedniego oprzyrządowania, w tym podnośników i pasów bezpieczeństwa.

Takie wyposażenie oferujemy również w naszej firmie Relax-Med. O dofinansowaniu można poczytać więcej na stronie: https://www.relax-med.pl/aktywny-samorzad-dofinansowanie-do-zakupu-i-montazu-oprzyrzadowania-do-samochodu/.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie może zastąpić profesjonalnej porady medycznej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z korzystania z treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Nie powinny one zastępować indywidualnej konsultacji z lekarzem specjalistą. W artykule mogły pojawić się odniesienia do produktów medycznych; dla bezpieczeństwa zapoznaj się z instrukcjami i etykietami tych produktów. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, ponieważ wspomniane wyroby medyczne mogą nie być odpowiednie dla każdego.